Polynóm

Zadanie Pomocou Hornerovej schémy vydeľte Polynóm P(x) Polynómom Q(x) ak,

príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie polynómu je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Napísať recenziu

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products