Diferenciálna rovnica 1. rádu s pravou stranou

Zadanie: Nájdite riešenie lineárnej diferenciálnej rovnice 1.rádu, ktoré spĺňajú  danú začiatočnú podmienku:

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ

Matematický príklad na vypočítanie diferenciálnej rovnice 1.rádu je z vysokoškolských skrípt Matematika 2 s podporou programu Maxima a WinPlot 2009, autori Doc. RNDr.Mária Mišútová, PhD.,  RNDr. Iveta Markechová, PhD., Mgr. Hana Stúpalová, Mgr. Zuzana Červeňanská, PaeDr Lujza Hamplová PhD., PaeDr. Janette Kotianová PhD., PaeDr Lilla Kremžárová PhD..

Napísať recenziu

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products