Smernicová rovnica priamky 

Nachádza sa tu 3 produktov.

Zadanie : Napíšte všeobecnú rovnicu všetkých priamok, ktoré zvierajú s osou y uhol 300 a prechádzajú bodom M[2;-5]

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : Napíšte smernicovú rovnicu priamky p, ktorá je daná parametricky p:x=8-t;y=3+5t,t∈R.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V trojuholníku ABC, A[1;3] B[5;4], C[0;-7]. Napíšte hodnotu smernice priamky, ktorej časťou je výška na stranu c. 

3,00 €
0 Recenzia(e)
Showing 1 - 3 of 3 items