www.matematickepriklady.sk - MatematickePriklady.sk

Zaujímavé produkty

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie Nájdite hodnotu Polynómu P(x) v čísle alfa "

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch. Daný príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie: Vypočítajte deriváciu funkcie f v bode A v smere vektora s, ak je dané: f(X)=3x3 - 4y3 + 2z4, A=(2,2,1) a vektor s je určený vektorom B - A, kde B=(5,4,6).

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie Nájdite čiastočný podiel R(x) a zvyšok Z(x) pri delení polynómom P(x) a Q(x) ak, matematický príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie: Na základe definície derivácie nájdite deriváciu funkcie f .

3,00 €
0 Recenzia(e)