www.matematickepriklady.sk - MatematickePriklady.sk

Zaujímavé produkty

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie: Na základe definície derivácie nájdite deriváciu funkcie f .

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch. Daný príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie: V úlohách 16-20 riešte algebraickú rovnicu. Daný príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie Nájdite čiastočný podiel R(x) a zvyšok Z(x) pri delení polynómu P(x) a Q(x) ak, príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)