www.matematickepriklady.sk - MatematickePriklady.sk

Zaujímavé produkty

Zadanie: Nech z=4/x2+y2, (x,y) ≠ (0,0), a=(1,-1). Vypočítajte: a) dz(1,1)/da  

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie: Nech f(x,z)=x2y2 +x2z2+y2z2.Vypočítajte: a)deriváciu funkcie f v bode A v smere ľubovoľného jednotkového vektora.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie Nájdite čiastočný podiel R(x) a zvyšok Z(x) pri delení polynómom P(x) a Q(x) ak, matematický príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie: V úlohách 16-20 riešte algebraickú rovnicu. Daný príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)

Zadanie Nájdite čiastočný podiel R(x) a zvyšok Z(x) pri delení polynómu P (x) a Q(x) ak , príklad nájdete na obrázku.

3,00 €
0 Recenzia(e)