1. Vypracovanie zadania

 • Zadanie je potrebné zaslať na emailovú adresu info@matematickepriklady.sk

 • Cena 1050 znakov 10 eur. 1 znak znamená 1 písmeno, alebo číslica.
 • Vypracovanie zadania: časovo podľa dohody a náročnosti príkladov.
 • Zadania je potrebné zasielať v dostatočnom predstihu, podľa predchádzajúceho bodu. 
 • V prípade dolaďovania zadania je poskytnutá konzultácia prostredníctvom Skypu matematickepriklady

2. Platba za zadanie

 • Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom internetbanking, vkladom na účet, alebo cez PayPal. 
 • Po obdržaní platby zasielame vypracované zadanie v PDF – súbore na Vami uvedený e-mail alebo poštou spolu s faktúrou. 
 • Poštovné nie je v cene zadania a je účtované podľa taríf Slovenskej pošty, alebo možnosť zaslať emailom.

 

3. Špeciálne požiadavky

 • Vypracovanie zadania do 24 hodín za extra príplatok . 
 • Extra príplatok je 50% z celkovej ceny.
 • Záloha za zadanie je 40 eur.
 • Storno zadania je -50% z celkovej sumy zadania.                                               

 

4. KONZULTÁCIE CEZ SKYPE                                           

 • Na konzultáciu sa treba objednať vopred na x- hodín.
 • Konzultácia musí byť vopred uhradená, aby sme vedeli na 100%, že sa koná.
 • Ak si vopred klient zaplatí x hodín a chce sa odhlásiť z daného dňa konzulácie a presúvať danú konzultáciu na iný deň,  tak musí dať vedieť dopredu minimálne jeden deň.
 • Ak sa odhlasuje v deň konzultácie, tak 100% storno poplatok. 
 • Ak chce niekto prekonzultovať materiály, ktoré má na konzultáciu pošle vopred na email: info@matematickepriklady.sk
 • 1 vyučovacia hodina  (60 minút) / 25 eur 

 

5. KONZULTÁCIE OSOBNE                                           

 • Na konzultáciu sa treba objednať vopred.
 • Ak chce chodiť niekto pravidelne dva, alebo viac-krát do týždňa dojedná si v ktoré dni bude chodiť. 
 • Odhlásenie z konzultácii min. deň vopred. 
 • Odhlásenie v deň konzultácie je 100% storno poplatok z konzultačnej hodiny.
 • Neodohlásenie sa z konzultácie na ktorú ste sa objednali, alebo ak vôbec neprídete na konzultáciu, alebo sa odhlasujete v deň konzultácie je 100% storno poplatok z konzultačnej hodiny. 
 • 1 vyučovacia hodina  (60 minút) / 25 eur