Systém lineárnych rovníc

Zadanie: V úlohách 10-14 riešte riešte systém lineárnych rovníc pomocou Gaussovej eliminačnej metódy.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1.ročník VŠ a zároveň je vhodný i pre SŠ na zopakovanie si učiva zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie systému lineárnych rovníc  je z vysokoškolských skrípt  Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Napísať recenziu

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products