Polynóm

Zadanie Nájdite čiastočný podiel R(x) a zvyšok Z(x) pri delení polynómu P (x) a Q(x) ak , príklad nájdete na obrázku.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ na zopakovanie si zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie polynómu je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Napísať recenziu

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products