Diferenciálna rovnica 1. rádu bez pravej strany

Zadanie: Riešte lineárne diferenciálne rovnice 1.rádu bez pravej strany:

3,00 €

Matematický príklad na vypočítanie diferenciálnej rovnice 1.rádu je z vysokoškolských skrípt Matematika 2 s podporou programu Maxima a WinPlot 2009, autori Doc. RNDr.Mária Mišútová, PhD.,  RNDr. Iveta Markechová, PhD., Mgr. Hana Stúpalová, Mgr. Zuzana Červeňanská, PaeDr Lujza Hamplová PhD., PaeDr. Janette Kotianová PhD., PaeDr Lilla Kremžárová PhD..

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products