Expression of unknown formula 

There are 6 products.

Zadanie: Z rovnosti vyjadri R. Potom urči jeho hodnotu, ak R1= 5, R2 = 20. Príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Pomocou vzorca je možné vypočítať obsah istého útvaru. A) Ako sa nazýva ten útvar? B) Vyjadri zo vzorca veličinu c.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítaj b zo vzťahu

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Zo vzorca vyjadri x.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Zo vzťahu vyjadri premennú a.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vyjadri polomer zo vzorca na výpočet obsahu kruhu.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 6 items