Inequalities 

There are 5 products.

Zadanie: Urči, ktoré a) reálne, b) prirodzené, c) celé čísla vyhovujú súčasne nerovniciam. Príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:Vyrieš nerovnice. Riešenie zapíš intervalom.     

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:Vyrieš nerovnice. Riešenie zapíš intervalom. Daný príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:Urči počet riešení, ktoré má nerovnica v množine celých kladných číšiel. Daná nerovnica je na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Ktoré prirodzené čísla vyhovujú nerovnici? Daný príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 5 of 5 items