Secondary Education 

There are 135 products.

Subcategories

per page

Zadanie: Vypočítajte.  Príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vyriešte rovnice s neznámou x ∈ R:

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítajte:

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Riešte rovnice s neznámou x∈ R: [Použite metódu substitúcie]

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Riešte goniometrické rovnice:

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Určte, pre ktoré y∈R majú nasledujúce výrazy význam, a potom ich zjednodušte:

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 135 items