Word problems that lead to linear equation 

There are 6 products.

Zadanie:  Napíš dve čísla tak, aby jedno bolo o 1 väčšie ako druhé a ich súčet bol 89.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:  Číslo 46 rozdeľ na dva ščítance tak, aby jeden ščítanec bol o 7 väčší ako polovica druhého.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Peťo chcel číslo vynásobiť štyrmi a odčítať tri, namiesto toho však číslo vynásobil tromi a pripočítal štyri. Napriek tomu dostal správny výsledok. Ktoré číslo to bolo?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Súčet dvoch čísel, z ktorých jedno je o 13 menšie ako druhé, je 57. Ktoré sú to čísla?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Číslo 57 rozdeľ na dva ščítance tak, aby sa tri pätiny prvého ščítanca rovnali dvom pätinám druhého.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Eva má sestru, ktorá je o 4 roky staršia. Pred desiatimi rokmi bola sestra dvakrát staršia ako Eva. Koľko rokov má Eva.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 6 items