Dotyčnica ku grafu funkcie 

There are 3 products.

Zadanie :  Nájdite rovnice dotyčníc a normály ku grafu funkcie f, ktoré sú rovnobežné s priamkou p ak:  a) f: y = x2 - 7x + 3, p: 5x + y-3 = 0

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :  Nájdite rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie f v bode dotyku T ak: a) f: y=x2, T [1;?]

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :  Nájdite rovnice dotyčníc ku grafu funkcie f, ktoré sú kolmé na priamku p, ak:   f: y=ln(x+2),  p: y + x - 3 

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 3 of 3 items