Circle 

There are 6 products.

Zadanie: Vypočítaj obsah kruhu, ak jeho priemer je d = 10cm.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:Dotyčnica t vedená z bodu A ku kružnici k (S,3cm) má bod dotyku T. Vypočítaj  |AS|, ak  |AT|, je 4cm.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:  Rieš úlohy: A) Istý polkruh má obvod 4+2π. Aký má polomer?                                        B) Urči polomer kruhu, ktorého obvod aj obsah je vyjadrený tým istým číslom.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Obsahy dvoch kruhov sú v pomere 4:9. Väčší kruh má priemer 12cm. Vypočítaj polomer menšieho kruhu.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítaj polomer kruhu, pre ktorý platí, že číselné hodnoty jeho obvodu a obsahu sú v pomere 3:7.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Dĺžka kružnicového oblúka prislúchajúceho uhlu s veľkosťou 120 º je 8cm. Aká je dĺžka celej kružnice? Aký je jej polomer?

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 6 items