Geometric progression 

There are 4 products.

Zadanie :  Vypočítajte súčet prvých 6 členov geometrickej postupnosti, v ktorej je a2 = 3, a4 = 48

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : V geometrickej postupnosti troch členov je prvý člen 27. Súčet ďalších dvoch je 30. Určte jej štvrtý člen. 

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :  Pre členy geometrickej postupnosti platí a6 + a8 = 30. Siedmy člen tejto postupnosti je 9. Koľko je jej kvocient?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :  V geometrickej postupnosti je: a13 = 52, a17 = 13 213. Koľko je rozdiel a15 - a11=?

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 4 of 4 items