Triangle 

There are 7 products.

per page

Zadanie: V pravouhlom trojuholníku ABC sú dané dĺžky odvesien a = 15cm, b = 36cm. Vypočítajte tc.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Urči obvod pravouhlého trojuholníka, ak dĺžka jednej odvesny je 75% dĺžky druhej odvesny a jeho obsah je 24cm2.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Dĺžky strán pravouhlého trojuholníka sú v pomere 13 : 12 : 5. Vypočítaj veľkosť jeho vnútorných uhlov.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:  Kružnice s polomermi 6,8,12 cm sa zvonku nazvájom dotýkajú. Aký je obvod trojuholníka, ktorého vrcholy tvoria stredy týchto kružníc?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Pozemok tvaru pravouhlého trojuholníka má plochu 120m2 a jednu odvesnu 24m. Koľko metrov pletiva potrebujeme na jeho oplotenie?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie:Vypočítaj veľkosť uhlov α,γ v trojuholníku ABC, ak vieš, že vonkajší uhol k uhlu α je 121052´ a uhol β je 35017´.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 7 items