Cylinder 

There are 7 products.

per page

Zadanie: Aký je priemer nádoby tvaru valca, ak v nej pol litra vody siaha do výšky 12cm?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Nádoba tvaru valca má priemer podstavy 0,8m a obsah podstavy rovný obsahu plášťa. Najviac koľko litrov vody môžeme naliať do nádoby?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Studňa má tvar valca s priemerom 1,2m. Od povrchu po hladinu vody je 2m, hĺbka vody je 3m. Koľko m3 zeminy museli vykopať? Koľko litrov vody je v studni. 

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Obsah plášťa rotačného valca je 120π cm2 a povrch 192π cm2.. Vypočítaj priemer podstavy valca a výšku valca.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Do nádoby v tvare valca s polomerom podstavy 14cm a výškou 0,25m bol vsunutý rovnako vysoký valec s polomerom podstavy 1,2dm. Zvyšný priestor v nádobe bol naplnený vodou. Koľko dcl vody použili?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Rotačný valec má výšku rovnajúcu sa priemeru podstavy a povrch 471 cm2. Vypočítaj objem valca.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 7 items