Geometrické aplikácie Určitého integrálu 

There are 7 products.

per page

Zadanie :Nájdi plošný obsah časti roviny ohraničenej krivkami.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :Nájdi plošný obsah časti roviny ohraničenej krivkami.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :Nájdi plošný obsah časti roviny ohraničenej krivkami.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Vypočítajte plošný obsah časti roviny ohraničenej parabolou y=x2-6x+8 a jej dotyčnicami v bodoch A(1,3), B(4,0).

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Vypočítajte objem rotačného telesa, ktoré opíše daná elementárna oblasť pri rotácii okolo osi ox:  -2 ≤x≤ 2, 0 ≤y≤ x2 + 2. 

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Nájdite objem rotačného telesa, ktoré vznikne rotáciou elementárnej oblasti určenej danými krivkami okolo osi oy:  y=sinx, x=0, y=1/2                                              

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 7 items