9th form 

There are 86 products.

Subcategories

per page

Zadanie: Kocka s hranou 5cm má rovnaký objem ako päťboký hranol, ktorého podstava má obsah 12,5cm2 . Akú výšku má hranol?    

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Koľko kociek s hranou 20 mm sa zmestí do kvádra s rozmermi 0,4 dm, 6cm, 0,1 m?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Otvorená škatuľa má tvar kocky. Na jej oblepenie zvnútra sme potrebovali 80 dm2 papiera. Aký je objem škatule v litroch?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Ak zmenšíme dĺžku hrany kocky o 30%, má táto zmenšená kocka povrch 1176cm2. Urči dĺžku hrany a objem pôvodnej kocky.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: V kosoštvorci ABCD poznáme a=6cm, α=60º. Vypočítaj veľkosť jeho uhlopriečok.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítaj obsah kruhu, ak jeho priemer je d = 10cm.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 86 items