Všeobecná rovnica priamky 

There are 8 products.

per page

Zadanie : Napíšte všeobecnú rovnicu priamky, ktorá prechádza bodmi A[2;-1], B[5;3].

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Napíšte všeobecnú rovnicu priamky, ktorá je osou úsečky PQ.  P[5;-4], Q[7;2].

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :  Vypočítajte súradnice priesečníka priamok p,q: p: x=2-5t;  y=1+2t;  t∈R q: 3x+5y+4=0

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie :  Vypočítajte uhol priamok p,q: p: x=2-5t;  y=1+2t;  t∈R q: 3x+5y+4=0  

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Doplňte súradnice bodu P[2;y], tak aby ležal na priamke AB,  A[9;9],  B[1;-7].

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : V trojuholníku  ABC,  A[3;3],  B[5;-3], C[8;5]. Napíšte všeobecnú rovnicu priamky, ktorá je rovnobežná s BC, a prechádza bodom A.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 8 items