linear function 

There are 3 products.

Zadanie: Je daná lineárna funkcia y = -3x + a. Vypočítaj a, ak graf funkcie prechádza bodom P[-1,5]. Vypočítaj súradnice priesečníkov grafu s osou x a s osou y.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Grafom lineárnej funkcie je priamka, ktorá prechádza dvojicou bodov P [3,2] , Q [-1,-2]. Urči hodnotu tejto funkcie pre x = 0.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Urči lineárnu funkciu, ktorej prvkami sú usporiadané dvojice  [-2, 1/5] , [-5, 4/5]. Vypočítaj súradnice priesečníkov tejto funkcie s osami sústavy súradníc.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 3 of 3 items