Expressive 

There are 5 products.

Zadanie: Vypočítaj hodnotu výrazu, výsledok zapíš ako zmiešané číslo. Príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Urči, pre aké x zlomok a) sa rovná 0. b)nemá zmysel. c) sa rovná 1. Príklad je na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Dve tretiny neznámeho čísla sú 8/7. Koľko je 7/3 z tohto čísla?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Aké číslo získaš, ak vypočítaš hodnotu výrazu pre x = 1 a y= -2?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítaj podiel súčtu a rozdielu čísiel 4 2/5 a 7 1/3.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 5 of 5 items