Arithmetic progression 

There are 6 products.

Zadanie : Prvý člen aritmetickej postupnosti je 3, posledný 83. Koľko členov má táto postupnosť, ak je súčet 731?

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Medzi čísla 2 a 38 vložte 11 čísel, tak aby spolu s danými číslami tvorili aritmetickú postupnosť. Určte prostredný člen takejto postupnosti.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Určte súčet prvých 100 členov postupnosti: Daná postupnosť je na obrázku.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Osemnásty člen aritmetickej postupnosti je o 125 väčší ako jej dvadsiaty tretí člen. Určte jej ôsmy člen, ak tretí je -34. 

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : V aritmetickej postupnosti platí: a2 + a3 = 23; a4 + a6 = 335

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Určte prvý člen aritmetickej postupnosti, v ktorej je súčet prvých piatich členov 35 a súčet prvých troch je 36.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 6 of 6 items