Vzdialenosť bodu od priamky 

There are 5 products.

Zadanie : Na súradnicovej osi y nájdite bod Q tak, aby jeho vzdialenosť od priamky p: x = 2 - 6t,                           y = 1 + 8t, t ∈ R bola v = 2,6.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Napíšte súradnice stredu kružnicek, ktorá sa dotýka priamky, q:5x+12y-62=0, má polomer r=1, jej stred leží na priamke p:3x-y-4=0 a súradnice jej stredu sú celé čísla.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítajete vzdialenosť bodu M[6;-3] od priamky p, ak viete, že priamka p je kolmá na priamku q:8x-15y+7=0 a že priamka p pretne súradnicovú os y v bode y0 = 4.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie: Vypočítajte vzdialenosť stredu strany BC od výšky vc v trojuholníku ABC, ak A[2;1], B[5;2], C[-7;4].

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Na súradnicovej osi y nájdite bod Q tak, aby jeho vzdialenosť od priamky p: x = 2 - 6t,                           y = 1 + 8t, t ∈ R bola v = 2,6.

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 5 of 5 items