Obsahy útvarov

Zadanie Janka vedela, že k nej na návštevu príde jedna, dve alebo tri kamarátky. Preto chcela pizzu vopred rozkrojiť tak, aby ju vedela spravodlivo rozdeliť aj medzi dvoch ľudí, aj medzi troch aj medzi štyroch ľudí, podľa toho, koľko kamarátok príde. Poradíte jej, ako ju má nakrájať, aby ju mala pripravenú na všetky možnosti?

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 6.ročník ZŠ a je vhodný pre 5.ročník ZŠ.

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products