Pisomne delenie jednocifernym delitelom

Zadanie: Vydeľ a urob skúšku správnosti čísiel 1 367 425 : 5 = 3,00 €

Pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, 2.zošit. Zuzana Berová,  Peter Bero.

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products