Determinant

Zadanie:  V úlohách 1-10 vypočítajte determinanty. Na výpočet sme použili metódu rozvojom podľa stĺpca, alebo riadku.

3,00 €

Matematický príklad na vypočítanie determinantu je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ.

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products