Determinant

Zadanie V úlohách 1-10 vypočítajte determinanty. Na výpočet sme použili metódu úpravou na trojuholníkovú maticu.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie determinantu je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Write a review

Determinant

Determinant

Zadanie V úlohách 1-10 vypočítajte determinanty. Na výpočet sme použili metódu úpravou na trojuholníkovú maticu.

Related Products