Derivácie funkcie v danom smere

Zadanie: Vypočítajte deriváciu funkcie f v bode A v smere vektora s, ak je dané:

f(X)=3x3 - 4y+ 2z4A=(2,2,1) a vektor s je určený vektorom B - A, kde B=(5,4,6).

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ

Matematický príklad na vypočítanie deriváciu funkcie v danom smere je z vysokoškolských skrípt Matematika 2 s podporou programu Maxima a WinPlot 2009, autori Doc. RNDr.Mária Mišútová, PhD.,  RNDr. Iveta Markechová, PhD., Mgr. Hana Stúpalová, Mgr. Zuzana Červeňanská, PaeDr Lujza Hamplová PhD., PaeDr. Janette Kotianová PhD., PaeDr Lilla Kremžárová PhD..

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products