Derivácia funkcie

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie derivácie funkcie je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Write a review

Derivácia funkcie

Derivácia funkcie

Zadanie : V úlohách 4-8 nájdite funkcie derivácie daných funkcií na ich definičných oboroch.

Related Products