Neurčitý integrál

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie  integrálu je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Write a review

Neurčitý integrál

Neurčitý integrál

Zadanie : Pomocou substitúcie vypočítajte integrály.

Related Products