Pytagorova veta

Zadanie:Úsečka AB je priemer kružnice s polomerom 6,5cm. Bod C leží na kružnici a dĺžka úsečky AC je 12cm. Aký je obsah trojuholníka ABC?

3,00 €

Matematika zbierka príkladov a testov Mgr. Mária Sadloňová. Edícia 2010. Monitor a prijímacie pohovory NOVÉ. Školmédia Žilina 2009

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products