Lineárna nerovnica

Zadanie:Vyrieš nerovnice. Riešenie zapíš intervalom.  

 

 

3,00 €

Pomocník z Matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

Zuzana Berová a Peter Bero.

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products