Nerovnica

Zadanie: Urči, ktoré a) reálne, b) prirodzené, c) celé čísla vyhovujú súčasne nerovniciam.

Príklad je uvedený na obrázku.

3,00 €

Matematika zbierka príkladov a testov Mgr. Mária Sadloňová. Edícia 2010. Monitor a prijímacie pohovory NOVÉ. Školmédia Žilina 2009

Write a review

Určitý integrál

Určitý integrál

Zadanie :Vypočítaj určitý integrál.

Related Products