algebraic equations

Zadanie: V úlohách 16-20 riešte algebraickú rovnicu. Daný príklad je na obrázku.

3,00 €

Matematický príklad je určený pre 1. ročník VŠ a je vhodný pre SŠ pre zopakovanie si učiva zo SŠ.

Matematický príklad na vypočítanie algebraickej rovnice je z vysokoškolských skrípt Matematika 1 zbierka príkladov 2008, autori Marcel Abas, Mária Tóthová, Ľudmila Vaculíková, Róbert Vrábeľ.

Write a review

algebraic equations

algebraic equations

Zadanie: V úlohách 16-20 riešte algebraickú rovnicu. Daný príklad je na obrázku.

Related Products